SASTANAK S PREDSJEDNICIMA TEMELJNIH OGRANAKA

Autoradmin

SASTANAK S PREDSJEDNICIMA TEMELJNIH OGRANAKA

Predsjednik GO HDZ-a Grada Ogulina Tomislav Lipošćak i tajnik Vjekoslav Bitunjac održali su sastanak s predsjednicima temeljnih ogranaka HDZ-a Grada Ogulina.
Gradska organizacija HDZ-a teritorijalno je podijeljena na 12 temeljnih ogranaka ili organizacija sa gotovo 1000 članova. I na ovom sastanku naglašena je potreba što bolje komunikacije s bazom i uključenost i informiranost svih članova o radu i planovima gradske organizacije. U tako postavljenoj organizaciji predsjednici temeljnih ogranaka imaju vrlo važnu ulogu zbog što bolje dvosmjerne komunikacije na kojoj ćemo i dalje inzistirati.

O autoru

Napiši odgovor