Mjesečne arhive veljača 2018

Autoradmin

RADNO POPODNE U TURKOVIĆIMA

Sastanku u TO Turkovići prisustvovali su i predstavnici predsjedništva GO HDZ-a Grada Ogulina. Otvorili smo mnoge teme i utvrdili plan rada za 2018. godinu.

Autoradmin

PROJEKTI VRLO BRZO U REALIZACIJU!

Nismo trebali dugo čekati na početak realizacije projekata najavljenih sa županijske razine. Jedan od prvih biti će sanacija županijske ceste ŽC 3175 Vukova Gorica – Ogulin, u dijelu od oko 1000 m na dionici Ogulin – Trošmarija. Osim lokalnom stanovništvu, ovaj zahvat puno će
značiti i zaposlenicima HEP-a koji su svakodnevno nekoliko puta na relaciji Ogulin – HE Gojak. Uz Tihomira Katića iz Županijske uprave za ceste, planiranu trasu obišli smo i sa direktorom HE Gojak – Milanom Sabljakom i predstavnicima matičnog mjesnog odbora.