GOTOVO 60 MILIJUNA KUNA KROZ PROJEKTE!

Autoradmin

GOTOVO 60 MILIJUNA KUNA KROZ PROJEKTE!

Na području Grada Ogulina u ovom mandatnom razdoblju planiraju se projekti vrijednosti gotovo 60 milijuna kuna sa županijske razine. Zahvaljujući suradnji Gradskog odbora HDZ-a sa Županijskom organizacijom i županom Jelićem, svi dužnosnici HDZ-a imali su priliku sudjelovati u predlaganju i planiranju prema županijskim i državnim strukturama – od razine mjesnog odbora do Hrvatskog sabora. Najviše se projekata odnosi na energetsku obnovu i učinkovitost, u prvom redu u zdravstvu i školstvu – gotovo 38 milijuna kuna. Projekti prometne infrastrukture sudjeluju sa gotovo 6 milijuna kuna, dodatna ulaganja u zdravstvo – gotovo 3,5 milijuna kuna te dodatna ulaganja u školstvo sa 400.000 kuna. Također, šetnice uz rijeke i obnova Frankopanske kule sastavni su dio cjelovitog županijskog projekta vrijednosti 12 milijuna kuna!

O autoru

Napiši odgovor