Mjesečne arhive rujan 2019

Autoradmin

Afera „Stranačko malčiranje“ na pomolu?

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj 19. srpnja 2019. godine, vijećnik HDZ-a Ivica Porubić postavio je pitanje gradonačelniku:

„Vidjeli smo da se je ovih dana u Poredicama vršila košnja trave. Zanima me tko je obavljao te poslove? Da li je to Stambeno komunalno gospodarstvo Ogulin ili netko drugi. Ako je netko drugi, o kome se radi i na temelju čega je vršio radove? Molim da mi se dostavi Ugovor, ukoliko je drugi izvođač vršio radove.“

Uobičajena cijena malčiranja iznosi 0,25 – 0,30 kn/m², odabrani izvođač je to radio po cijeni od 0,48 kn/m². Nadamo se da stranačka pripadnost nije bila kriterij kod odabira!

Odgovor je stigao i u pisanom obliku i možete ga i sami pročitati, zajedno s prilozima:

Budući da je u međuvremenu veliki broj vlasnika obrta i OPG-ova kontaktirao vijećnike HDZ-a u vezi cijene malčiranja i eventualnog pogodovanja pojedincima, vijećnik Porubić je i na sjednici održanoj 9. rujna 2019. ponovio pitanje:

„Po kojim kriterijima i referencama se vrši izbor izvođača malčiranja budući da postoje mnogi koji su puno jeftiniji u ponudama?“

Gradonačelnik Domitrović odgovorio je da su kriterij cijena radova i kvaliteta, a i u odgovoru je napisano da je uvjet da cijena bude jeftinija od one koju nudi SKG.

Nije baš jasno kako je cijena kriterij koji je prevagnuo kada većina izvođača te radove izvodi po cijenama od 0,25 – 0,30 kn po kvadratnom metru.

Odabrani OPG je radove izvodio po cijeni od 0,48 kn! Također i kriterij i reference su upitni budući da je kontaktiran isključivo jedan OPG. A i ponuda SKG, koja je po riječima gradonačelnika trebala biti kriterij, dostavljena je čak 10 dana nakon narudžbenice prema navedenom OPG-u i bila je samo 0,02 kn veća od odabranog OPG-a!

Kriteriji su trebali biti najniža cijena izvođenja i da ista bude jeftinija od ponude SKG-a. Ponuda SKG-a stigla je 10 dana nakon narudžbenice, a drugi izvođači nisu niti kontaktirani!

Kako je naveo i vijećnik Porubić, nadamo se odabiru i jedinom izvođaču nije pomoglo to što je navodno bio nositelj liste SDP-a u svom mjesnom odboru i što je nedavno zaposlen u Vodovodu i kanalizaciji!